Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 14/02/2017 ]

 


Đ/c Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh : Thanh Phong


Chiều ngày 10 tháng 02 năm 2017, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Trí  Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo các phòng, Lãnh đạo Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, sở ngành và công chức Thanh tra tỉnh.

Tổng kết công tác trong năm 2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai 113 cuộc thanh tra hành chính tại 195 đơn vị; đã ban hành kết luận 109/113 cuộc, đạt tỷ lệ 96,46 %. Qua thanh tra đã phát hiện 49 đơn vị sai phạm về tài chính với số tiền 33,048 tỷ đồng, 189.745 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 11,468 tỷ đồng. Cấp có thẩm quyền đã kết luận xử lý thu nộp NSNN 11,175 tỷ đồng, đã thu nộp NSNN 10,335 tỷ đồng/11,175 tỷ đồng và chấn chỉnh về quản lý tài chính 21,580 tỷ đồng, 189.475 m2 đất; xử lý kỷ luật hành chính 03 trường hợp và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 60 cá nhân, 46 tổ chức; chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự: 02 vụ. Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 2.860 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 11.920 cá nhân, tổ chức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành quản lý như: trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng, công thương, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, y tế...; đã ban hành 8.739 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22,072 tỷ đồng và 8.721 nhân dân tệ. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc 152 kết luận thanh tra, theo dõi thực hiện 1.288 kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Trong năm 2016, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.927 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với số lượng công dân được tiếp là 3.343 công dân của 2.768 vụ việc các loại, tăng 0,9% số lượt tiếp công dân so cuối năm 2015; tiếp nhận 4.823 đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tranh chấp của công dân gửi đến, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2015. Đến nay, các cơ quan hành chính đã xem xét giải quyết được 315 vụ việc, đạt 89,2%. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm tra lại nội dung khiếu nại đối với một số trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2016, Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu UBND trong công tác QLNN về PCTN; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 08 nhóm giải pháp nhằm góp phần cải thiện chỉ số kiểm soát tham nhũng thuộc chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số chi phí không chính thức thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).


Các tập thể và cá nhân được khen thưởng
thành tích công tác năm 2016. Ảnh : Thanh Phong


Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2016 trong toàn ngành cho thấy, công tác khen thưởng của ngành Thanh tra tỉnh có những đổi mới tích cực; khắc phục tư tưởng khen tràn lan, luân phiên trong việc đề nghị khen thưởng. Năm 2016, với những thành tích vượt bậc trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thanh tra tỉnh đã được Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên Hải Miền trung suy tôn và đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen; được Khối thi đua Nội chính suy tôn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích công tác trong năm 2016. Kết quả bình xét thi đua khen thưởng trong ngành Thanh tra năm 2016,Thanh tra tỉnh có 42 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 06 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể Thanh tra sở và 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra tỉnh 02, Thanh tra huyện 01); 01 tập thể (Văn Phòng) và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 10 tập thể, 36 cá nhân được Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, trong năm 2017, toàn ngành Thanh tra cần phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm qua; năm 2017, ngành Thanh tra tập trung triển khai nhiệm vụ  với những mục tiêu trọng tâm là:

1. Tập trung triển khai phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành phê duyệt; phấn đấu không có cuộc thanh tra kéo dài quá hạn theo quy định; tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản vi phạm trên 70%;

2. Tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra giải quyết có chất lượng, đúng hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọngviệc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành nhằm giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 để bố trí công chức vào các chức danh, vị trí công tác phù hợp theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và sở trường công tác của CBCC trong toàn ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định. Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trên tinh thần khách quan - công bằng nhằm tạo động lực để công chức hăng say lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2017.

4. Quán triệt trong toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như: tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy chế văn hóa công sở; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăg cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CBCC, VC cơ quan nhà nước; rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; quán triệt công chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc  thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC tại cơ quan HCNN...

Tin, Ảnh: Thanh Phong

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 539673