Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 11/01/2017 ]

Text Box:
Điểm cầu Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Phong
Sáng ngày 11/01/2017, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tại điểm cầu Khánh Hòa, đến dự Hội nghị có đồng chí Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2016, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và  252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng, 1.267 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 21.446 tỷ đồng, 2.735 ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.403 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 363.405 lượt công dân (giảm 6% so với năm 2015) với 186.719 vụ việc; có 4.875 đoàn đông người (giảm 5,8% so với năm 2015); đã xử lý 157.426 đơn đủ điều kiện trong tổng số 239.406 đơn đã tiếp nhận, trong đó có 53.187 đơn khiếu nại, 15.620 đơn tố cáo; đã giải quyết 23.397/27.164 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,1% (tăng 2,1% so với năm 2015). Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.  Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ và ban hành 08 văn bản (01 Nghị định, 02 Thông tư, 01 thông tư liên tịch, 04 quyết định); đang xây dựng, hoàn thiện theo tiến độ các văn bản: Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, Nghị định sửa đổi Nghị định số 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Thanh tra Chính phủ, Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định của Tổng Thanh tra quy định về trình tự thành lập đoàn thanh tra, tổ kiểm tra, xác minh, giám sát trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại và phòng chống tham nhũng, Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Riêng ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2016 đã triển khai 113 cuộc thanh tra hành chính tại 195 đơn vị; đã ban hành kết luận 102 cuộc, đạt tỷ lệ 90,26%; phát hiện sai phạm 27,5 tỷ đồng, 189.745 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 11,468 tỷ đồng; đã thu nộp NSNN 10,335 tỷ đồng tỷ đồng và chấn chỉnh về quản lý tài chính 16,022 tỷ đồng; 189.475 m2 đất; xử lý kỷ luật hành chính 03 trường hợp; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 60 cá nhân, 46 tổ chức; chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự: 01 vụ. Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 2.860 cuộc thanh, kiểm tra đối với 11.920 cá nhân, tổ chức; ban hành 8.739 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22,072 tỷ đồng và 8.721 nhân dân tệ. Các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.927 lượt công dân, tăng 0,9% so cùng kỳ; trong đó có  46 lượt đông người với số lượng 677 công dân; đã tiếp nhận 4.823 đơn thư các loại, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Đến nay, đã xem xét giải quyết 315 vụ, đạt 89,2%; toàn tỉnh tiếp nhận 09 đơn tố cáo đối với 07 cá nhân có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng.

Text Box:
Phó Thủ trướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Thanh Phong
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những hạn chế, qua đó yêu cầu ngành Thanh tra cần bám sát kế hoạch được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố, cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất của cơ quan thanh tra; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh điểm nóng

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng​ khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thanh tra năm 2016. Riêng ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa có 02 tập thể và 03 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen./.

Tin, Ảnh: Thanh Phong

Đang online: 29

Số lượt truy cập: 539661