Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 19/01/2017 ]

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2016

 

Text Box:
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Phong
Chiều ngày 17 tháng 01 năm 2017, Khối thi đua Nội chính (do Tòa án Nhân dân tỉnh làm Trưởng khối) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 10 cơ quan trong Khối Nội chính gồm: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Sở Tư pháp, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh và 01 đơn vị mới tham gia Khối là Trại giam A2. Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đáng kể nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Đây chính là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, chiến sĩ và người lao động trong Khối nội chính ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở nội dung giao ước thi đua đã ký kết và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nhằm đạt được mục tiêu đề ra, từng thành viên trong Khối đã chủ động phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; thực hiện tốt về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện nghiêm túc việc quán triệt hiệu quả nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng như việc triển khai học tập, quán triệt văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng Bộ tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2016, nhiều tập thể và cá nhân trong Khối có thành tích xuất sắc, nổi bậc đã được đã được đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Hội nghị cũng đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 với những nội dung trọng tâm như: tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), xây dựng chương trình hành động; nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến, lấy đó làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua đạt chất lượng và hiệu quả cao; phấn đấu 100% các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong Khối đều đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, đạt và vượt chỉ tiêu công tác.

Hội nghị đã tiến hành bình xét khen thưởng năm 2016, kết quả Công an tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 04 đơn vị được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2016 là Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, BCH quân sự tỉnh và Sở tư pháp.

Tin, ảnh: Thanh Phong

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 539663