Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 06/01/2017 ]

THANH TRA TỈNH:

 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2016

---

Text Box:
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Phong

Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức năm 2016. Đến dự Hội nghị có toàn thể công chức Thanh tra tỉnh.

Hội nghị  đã nghe và góp ý đối với Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2016; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2016 và tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018.

Text Box:
Đ/c Lê Hữu Trí – Chánh Thanh tra tỉnh điều hành thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Phong
Tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2016 cho thấy, các chỉ tiêu thi đua cơ bản đã hoàn thành, trong đó đã triển khai và hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra năm 2016; tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỉ lệ 100%  có chất lượng (vượt 15 % so với nghị quyết) đối với các vụ việc mới phát sinh; 100% công chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật; 100 % công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 06 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2016; có 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 01 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; cơ quan Thanh tra tỉnh được Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải Miền trung tín nhiệm đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen; 100% tập thể Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 02 tập thể phòng được đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; Cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa"; Công đoàn đạt danh hiệu "Công đoàn vững mạnh xuất sắc"; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; Chi đoàn đạt danh hiệu "Chi đoàn vững mạnh xuất sắc"; 100% đoàn viên Chi đoàn đạt danh hiệu "Đoàn viên xuất sắc".

Kết thúc Hội nghị đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2017 và Chủ tịch Công đoàn thay mặt toàn thể công chức, người lao động hưởng ứng phát động và ký giao ước thi đua; trong đó đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2017 là: Hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tranăm 2017; không có cuộc nào ban hành quyết định triển khai sau ngày 30/10/2017; không có cuộc thanh tra kéo dài quá hạn; tập trung đôn đốc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra đạt 75%; tập trung tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85%; chú trọngviệc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. 100% công chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật,trong đó, phấn đấu 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 15%/tổng số công chức, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ  thi đua cơ sở”; có 02 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 01 đến 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; 100% tập thể Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100 % Phòng đạt “Tập thểLao động tiên tiến”, trong đó, từ 01 đến 02 Phòng đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”. Cơ quan Thanh tra tỉnh đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; Bằng khen của UBND tỉnh. Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, có ít nhất 30% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh; 100% đoàn viên Chi đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc. Cơ quan Thanh tra tỉnh phấn đấu đạt danh hiệu cơ quan văn hóa./.

Tin, ảnh: Thanh Phong

 

 

Đang online: 49

Số lượt truy cập: 539686