Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 26/02/2017 ]

Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

---

 

Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2017, Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố (do Thanh tra thành phố Cam Ranh làm Trưởng khối) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017.

                                                         

                                                                      Toàn cảnh Hội nghị                     

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Trí – Tỉnh ủy viên – Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh; Lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và công chức phụ trách thi đua tại các đơn vị.

Text Box:
Đ/c Lê Hữu Trí – Tỉnh ủy viên – Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thay mặt Trưởng khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Trần Tá – Chánh Thanh tra thành phố Cam Ranh đã thông qua Hội nghị các chỉ tiêu thi đua đăng ký năm 2017 và dự thảo quy chế hoạt động của Khối; theo đó, năm 2017, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc hưởng ứng phát động phong trào thi đua của Thanh tra tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phấn đấu triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Lê Hữu Trí biểu dương những kết quả mà Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong năm 2016; đồng thời chỉ đạo Thanh tra các địa phương trong năm 2017 Text Box:
Đ/c Lê Hữu Trí – Tỉnh ủy viên – Chánh Thanh tra tỉnh và đ/c Nguyễn Hữu Dũng – Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh chụp ảnh lưu niệm với công chức Thanh tra các địa phương
hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; trong đó chú trọng tham mưu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; công tác thanh tra cần chú trọng phát hiện các hành vi, vụ việc tiêu cực tham nhũng, đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, trong quá trình thanh tra phải tạo điều kiện cho sự phát triển của các tổ chức kinh tế trên địa bàn; tham mưu Chủ tịch UBND huyện kiện toàn đủ các chức danh lãnh đạo, đủ số lượng biên chế, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng; quán triệt trong CBCC văn hóa ứng xử trong khi thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Tin, Ảnh: Thanh Phong

Đang online: 52

Số lượt truy cập: 539689