Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 06/12/2016 ]

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa được thành lập năm 1975 ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ đó đến nay, ngành Thanh tra tỉnh chú trọng xây dựng và phát triển các mặt công tác theo nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện công tác thanh tra chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham mưu quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống các tiêu cực, tham nhũng trọng hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính. Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó và yêu cầu về công tác quản lý nhà nước. Quá trình phát triển của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đến nay trải qua 2 thời kỳ: I. THỜI KỲ PHÚ KHÁNH (1975 – 1989): Tháng 4/1975 tỉnh Khánh Hòa được giải phóng. Tháng 11/1975 hai tỉnh Khánh Hòa – Phú Yên hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh; các đơn vị hành chính cấp huyện cũng lần lượt sáp nhập thành 10 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Nhiệm vụ chính của Phú Khánh lúc này là vừa làm công tác quản lý vùng mới giải phóng, vừa khẩn trương xây dựng bộ máy chính quyền địa phương để phục vụ cho yêu cầu mới là tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Nam theo nghị quyết của Quốc hội khóa IV - Quốc hội thống nhất của cả nước. Thanh tra tỉnh Phú Khánh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thanh tra tỉnh Khánh Hòa và Thanh tra tỉnh Phú Yên. Lực lượng ban đầu có 4 cán bộ, 6 nhân viên phục vụ. Lãnh đạo là đồng chí Lê Tấn Thăng và đồng chí Hứa Đại Chuân. Sau đó, một số đồng chí được tăng cường để giữ các vị trí lãnh đạo như: Đồng chí Nguyễn Thúc Tịnh bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Phú Khánh, Đồng chí Lê Tấn Thăng, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Phú Khánh. Ngoài ra, Một số cán bộ từ các nơi được bổ sung về cho Ủy ban Thanh tra tỉnh Phú Khánh, gồm các đồng chí: Nguyễn Cẩm – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Sông Bé; Trần Vinh – Trung tá quân đội chuyển ngành, hai đồng chí này giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm. Cuối năm 1979, Ban chỉ đạo đấu tranh chống ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng (gọi tắt là Ban 79) của tỉnh được thành lập, Thanh tra tỉnh được phân công thường trực. Nhiều cuộc thanh tra được tiến hành, trong đó có một số cuộc quan trọng ở các đơn vị như: Phòng Quản lý và Phân phối nhà ở, Ty Lương thực tỉnh, Ban Quản lý công trình Hồ chứa nước Đá Bàn, Ty Giao thông.v..v… Qua các cuộc thanh tra trên, một số cán bộ có sai phạm đã bị xử lý kỷ luật, kể cả phạt tù về tội hối lộ, man khai biển lận lương thực, vì tư lợi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.v..v… Đặc biệt là cuộc thanh tra chống “bán bến bãi” ở Cam Ranh, Thanh tra tỉnh tham gia với tư cách là Thường trực Ban 79 và kết quả: tên tội phạm đầu sỏ đã bị đền tội, Nhà nước thu về hàng trăm lượng vàng, có tác dụng tốt đến việc ngăn chặn tội phạm và ổn định tình hình chính trị xã hội của tỉnh. II. TỈNH KHÁNH HÒA SAU KHI TÁCH TỈNH PHÚ KHÁNH (1990 – đến nay) Từ 1990 đến 1995, pháp luật về thanh tra từng bước được hoàn chỉnh, bộ máy Thanh tra tỉnh dần được củng cố một bước. Tháng 7/1989, đồng chí Võ Thị Rồi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Phú Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Huỳnh Thúc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm.  Ngày 01/4/1990 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh Thanh tra. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra. Thanh tra tỉnh Khánh Hòa được củng cố từ các văn bản hướng dẫn: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra được đổi là Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh do Tổng Thanh tra Nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh; thành lập 3 phòng: Thanh tra kinh tế - xã hội, Thanh tra xét khiếu nại, tố cáo và Phòng Tổng hợp thay thế các tổ chuyên viên có từ năm 1987.  Đầu năm 2002, Đồng chí Võ Thị Rồi – Chánh Thanh tra tỉnh nghỉ hưu; đồng chí Trần Văn Thịnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Tháng 6/2003, đồng chí Trần Văn Thịnh được điều động công tác khác; đồng chí Nguyễn Yên Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm Quyền Chánh thanh tra tỉnh. Từ tháng 3/2004 đến nay, Đồng chí Nguyễn Yên Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.  Tháng 7/2011, đồng chí Hoàng Trọng Dân, Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Tháng 4/2012, đồng chí Lê Hữu Trí – Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Tỉnh ủy luân chuyển về công tác tại huyện Vạn Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh. Tháng 6/2014, đồng chí Nguyễn Văn Độ, Trưởng Phòng nghiệp vụ 4 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; tháng 6/2015, đồng chí Lê Hữu Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.    Tính đến cuối năm 2014, toàn ngành hiện có 321 cán bộ, công chức, trong đó, Thanh tra viên các cấp có 189 người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức dưới nhiều hình thức được tăng cường. Ngày 11/12/2014, Đảng bộ Thanh tra tỉnh được thành lập trên cơ sở Chi bộ Thanh tra tỉnh; đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của cấp ủy, lãnh đạo và công chức của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa. Ngày 24/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh theo Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ. Theo đó, Thanh tra tỉnh  có 07 phòng, gồm: Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và 04 phòng thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo gọi tắt là phòng 1,2,3,4 và Văn phòng. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng theo quy định mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

      Giai đoạn từ 2015 đến nay, đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên được điêu động về giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

Đang online: 13

Số lượt truy cập: 539643