Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/10/2011]
Trích  điểm 4, Điều 3, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
[Đăng ngày 03/10/2011]

(Trích Điều 3, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2007 về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước)

[Đăng ngày 03/10/2011]
Hai khái niệm chữ ký số (digital signature) và chữ ký điện tử (electronic signature) thường được dùng thay thế cho nhau mặc dù chúng không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử (chữ ký điện tử bao hàm chữ ký số)
[Đăng ngày 02/10/2011]
UniKey là bộ gõ tiếng Việt hỗ trợ font Unicode thuộc loại nhỏ nhất hiện nay (file chạy của phiên bản 3.6 chỉ có 126 KB). Nhưng UniKey thật sự là một "bé hạt tiêu". Nó có hầu như đủ các bộ mã tiếng Việt thông dụng nhất..
1

Đang online: 13

Số lượt truy cập: 652574