Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 27/01/2016]
Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTT ngày 26/01/2016 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với những mục tiêu và yêu cầu như sau:
[Đăng ngày 19/01/2015]
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.
1

Đang online: 6

Số lượt truy cập: 510900

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH KHÁNH HÒA

- Giấy phép số: 09/GP-STTTT do Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/4/2016.
- Địa chỉ: 26 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0583.523074    Fax: 0583.524092    E-mail: thanhtra@khanhhoa.gov.vn