Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/12/2016]

UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

VB đính kèm

[Đăng ngày 28/01/2016]
Ngày 25/11/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3414A/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.
12

Đang online: 16

Số lượt truy cập: 620525