Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/12/2016]

UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

VB đính kèm

[Đăng ngày 28/01/2016]
Ngày 25/11/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3414A/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 25/12/2014]
Ngày 25/11/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3715A/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai tổng số gồm 24 cuộc thanh tra và 04 cuộc kiểm tra.
1

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 539658