Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 02/04/2015]
Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 988/UBND-VP ngày 13/02/2015 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo
1

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 968792