Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 07/09/2016]
Ngày 01/7/2016, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-TTT công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg  ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cá cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; theo đó có 03 lĩnh vực được công bố lại và 11 quy trình được sửa đổi bổ sung.

Sau khi công bố, Thanh tra tỉnh đã tiến hành niên yết công khai tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ : http://thanhtra.khanhhoa.gov.vn / chuyên mục Cải cách hành chính

Toàn văn Quyết định công bố và các Quy trình được sửa đổi, bổ sung.
[Đăng ngày 19/01/2015]
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐ-ISO ngày 20/01/2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp vời tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
1

Đang online: 25

Số lượt truy cập: 968790