Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 27/01/2016]
Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTT ngày 26/01/2016 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với những mục tiêu và yêu cầu như sau:
12

Đang online: 29

Số lượt truy cập: 968753